3 ยางกันซึม(Rubber Waterstop) รุ่น 2ปุ่มหนา9.5mm

ยางกันซึม,Rubber Waterstop
     ปัญหาการรั่วซึมในโครงสร้างคอนกรีตที่มีการเทหล่อต่างเวลากัน เป็นผลมาจากเนี้อคอนกรีตที่แข็งต่างเวลากัน จะไม่สามารถสมานเป็นเนื้อเดียวกันได้ ทำให้เกิดแนวต่อคอนกรีต ซึ่งเป็นช่องว่างที่น้ำสามารถไหลซึมผ่านได้ และการยืดหรือหดตัวของโครงสร้างคอนกรีต อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนของอุณหภูมิ การบิด หรือการเคลื่อนตัวของดครงสร้าง เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการแตกร้าวได้
      การติดตั้งแผ่นยางกันซึมในแนวต่อคอนกรีตเป็นวิธีป้องกันการรั่วซึมของน้ำในโครงสร้างอย่างมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย อันเนื่องจากยางเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นที่ดี อัตราการดูดซึมน้ำต่ำและมีรูปแบบหลากหลายเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน 
     การติดตั้งแผ่นยางกันซึมในแนวรอยต่อคอนกรีต เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ในงานก่อสร้างเขื่อน ,อุโมงค์ใต้ดิน,ห้องหรือชั้นใต้ดิน,สระว่ายน้ำ,ประตูน้ำ เป็นต้น

 

      

สอบถามข้อมูล

Visitors: 45,426