เครื่องยนต์เกษตร

เครื่องพ่นยาคันโยก
รุ่น TK-AF16
ราคา: 800 บาท

เครื่องพ่นยาคันโยก
รุ่น TK-AF20
ราคา: 900 บาท
เครื่องพ่นยาแบบเตอรี่
รุ่น TK-EF16
ราคา: 2,400 บาท
เครื่องพ่นยาแบบเตอรี่
รุ่น TK-EF20
ราคา: 2,500 บาท
เครื่องพ่นยาแบบเตอรี่ 2 in 1
รุ่น TK2-18L
ราคา: 2,600 บาท
เครื่องพ่นยาแบบเตอรี่ 768
รุ่น TK-768
ราคา: 3,100 บาท
เครื่องพ่นยาแบบเตอรี่ 768-2
รุ่น TK-768-2
ราคา: 3,700 บาท
เครื่องพ่นยาสะพานหลัง 26 ลิตร
รุ่น 3WF-3A-26
ราคา: 7,300 บาท
เครื่องพ่นยาสะพายหลัง 767
รุ่น 767-25L
ราคา: 7,000 บาท
เครื่องพ่นยาสะพานหลัง 14 ลิตร
รุ่น 3WF-3A-14
ราคา: 6,800 บาท
เครื่องพ่นยาสะพานหลัง 20 ลิตร
รุ่น 3WF-3A-20
ราคา: 7,200 บาท
เครื่องพ่นยา3สูบ 2in1
รุ่น MPT001
ราคา: 3,800 บาท  
เครื่องพ่นยา3สูบ Automatic
รุ่น MPT002
ราคา: 3,900 บาท  
เครื่องพ่นยา3สูบ Manual
รุ่น MPT004
ราคา: 3,700 บาท  
เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 4 จังหวะ
รุ่น TK35-4ST
ราคา: 12,400 บาท
 เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 2 จังหวะ
รุ่น TK-415MKT
ราคา: 10,000 บาท
  เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 2 จังหวะ
รุ่น TK-411NB
ราคา: 9,400 บาท
เครื่องสูบน้ำแก๊สโซฮอล์ 2 นิ้ว
รุ่น 7HP-2"
ราคา: 10,000 บาท
   
 เครื่องสูบน้ำแก๊สโซฮอล์ 3 นิ้ว
รุ่น 7HP-2"
ราคา: 10,600 บาท
 เครื่องยนต์อเนกประสงค์แก๊สโซฮอล์ 5.5HP
รุ่น TK-5.5HP
ราคา: 7,600 บาท
  เครื่องยนต์อเนกประสงค์แก๊สโซฮอล์ 7HP
รุ่น TK-7HP
ราคา: 8,000 บาท
   
 เครื่องปั่นไฟแก๊สโซฮอล์3000W
รุ่น TMV-4000
ราคา: 23,000 บาท
 เครื่องปั่นไฟแก๊สโซฮอล์5500W
รุ่น TMV-6500
ราคา: 43,000 บาท
 เครื่องปั่นไฟแก๊สโซฮอล์5500W
รุ่น TMV-6500 แบบมีล้อ
ราคา: 44,000 บาท
   
 เครื่องปั่นไฟแก๊สโซฮอล์7500W
รุ่น TMV-9500 แบบมีล้อ
ราคา: 57,000 บาท
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


Visitors: 50,563