ปั้มน้ำไฟฟ้า

เครื่องปั้มจุมแช่ 400วัตต์
รุ่น TK-400A
ราคา: 3,600บาท

เครื่องปั้มจุมแช่ 400วัตต์
รุ่น TK-400A(มีลูกลอย)
ราคา: 4,000 บาท
ปั้มจุ่มน้ำ(3in1) 400 W.
รุ่น TK-3in1(5 Kg.)
ราคา: 4,800 บาท
ปั้มจุ่มน้ำ(3in1) 750 W.
รุ่น TK-3in1 (6 Kg.)
ราคา: 5,600 บาท
ปั้มจุ่มแช่(SPIRAL)
รุ่น TK-SP200
ราคา: 2,800 บาท
ปั้มจุ่มแช่แสตนเลส(AL)
รุ่น TK-400AL
ราคา: 5,200 บาท
ปั้มจุมแช่เหล็ก(WQD)สำหรับดูดโคลน
รุ่น TK-WQD
ราคา: 7,000 บาท
ปั้มจุมแช่เหล็ก(QDX)สำหรับดูดน้ำสะอาด
รุ่น TK-QDX
ราคา: 7,000 บาท
ปั้มหน้าใหญ่(CPM) 0.5 HP
รุ่น CPM-158
ราคา: 3,980 บาท
 ปั้มหน้าใหญ่(CPM) 0.5 HP
รุ่น CPM-158
ราคา: 5,800 บาท
 ปั้มน้ำหอยโข่ง(DTM) 1 HP
รุ่น DTM-15
ราคา: 6,400 บาท
 ปั้มน้ำหอยโข่ง(DTM) 2 HP
รุ่น DTM-20
ราคา: 8,400 บาท
 ปั้มเจ็ทท่อเดี่ยว(JET)
รุ่น JET-100L
ราคา: 5,800 บาท
 ปั้มเจ็ทท่อคู่(DP)
รุ่น DP-255
ราคา: 7,800 บาท
 ปั้มเพลาลอย 2 นิ้ว
รุ่น TK-50
ราคา: 5,800 บาท
   
 ปั้มเพลาลอย 3 นิ้ว
รุ่น TK-80
ราคา: 5,800 บาท
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Visitors: 51,448