ยางรองคอสะพาน

ยางรองคอสะพาน (Bearring Pad)ใช้ติดตั้งบนตอม่อสะพาน เพื่อรองรับน้ำหนักโครงสร้างส่วนบนและน้ำหนักบรรทุก แบบมีวัสดุเสริมแรง(ใส้เหล็ก)และแบบไม่มีวัสดุเสริมแรง ผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง มาตรฐาน มอก. 951-2533 มากตรฐาน AASHTO และมาตรฐาน BS-5400

ยางรองคอสะพาน (Bearring Pad)

      

ขอใบเสนอราคา

Visitors: 51,450