ยางกันชนขอบเสา

ยางกันชนขอบเสา


ยางกันชนขอบเสา ใช้ติดตั้งบริเวณขอบเสา ในลานจดรถ ของห้างสรรพสินค้า โรงแรม บริษัท ห้างร้าน รีสอร์ทฯลฯ... เพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการถอยรถเบียด ชน  อีกทั้งสีเรืองแสงของยางกันชน ก็ทำให้ผู้ขับขี่สามารถสังเกตุเห็นอย่างเด่นชัด จึงทำให้สามารถลดอุบัติเหตุได้อย่างดี  

 

      

ขอใบเสนอราคา

Visitors: 51,448