สายมาตรฐาน DIN
DIN
ย่อมาจาก Deutche Industrial Normen มาตรฐานของเยอรมนี มีมากมายหลายชนิด แต่ในที่นี้จะยกตัวอย่างให้เห็นเฉพาะที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง
ตัวอย่างเช่น

  • DIN 20021 Part 1 คือท่อยางที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างผ้าถัก (Braid) 1 ชั้น มีแรงดันใช้งานอยู่ระหว่าง 12 ถึง 25 บาร์ (Bar) และมีอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง -40 ถึง 100 องศาเซลเซียส สายชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันต่ำ
  • DIN 20021 Part 2 คือท่อยางที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างผ้าถัก (Braid) 2 ชั้น มีแรงดันใช้งานอยู่ระหว่าง 35 ถึง 80 บาร์ (Bar) และมีอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง -40 ถึง 100 องศาเซลเซียส สายชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันต่ำ
  • DIN 20021 Part 3 คือท่อยางที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างผ้าถัก (Braid) 2 ชั้น มีแรงดันใช้งานอยู่ระหว่าง 33 ถึง 160 บาร์ (Bar) และมีอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง -40 ถึง 100 องศาเซลเซียส สายชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันปานกลาง
  • DIN 20022 Part 1 คือท่อยางที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างลวดถัก (Braid) 1 ชั้น มีแรงดันใช้งานอยู่ระหว่าง 40 ถึง 250 บาร์ (Bar) และมีอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง -40 ถึง 130 องศาเซลเซียส สายชนิดนี้ เหมาะสำหรับใช้งานไฮดรอลิคที่มีแรงดันใช้งานต่ำ
  • DIN 20022 Part 2 คือท่อยางที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างลวดถัก (Braid) 2 ชั้น มีแรงดันใช้งานอยู่ระหว่าง 80 ถึง 415 บาร์ (Bar) และมีอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง -40 ถึง 130 องศาเซลเซียส สายชนิดนี้ เหมาะสำหรับใช้งานไฮดรอลิคที่มีแรงดันใช้งานปานกลาง
  • DIN 20023 Part 1 คือท่อยางที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างลวดแบบขดเป็นวง (Spiral) 4 ชั้น มีแรงดันใช้งานอยู่ระหว่าง 165 - 450 บาร์ (Bar) และมีอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง -40 ถึง 130 องศาเซลเซียส สายชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้งานไฮดรอลิคที่มีแรงดันใช้งานสูง โดยที่จะเรียกชื่อสั้นๆว่า "4SP"
  • DIN 20023 Part 2 คือท่อยางที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างลวดพิเศษแบบขดเป็นวง (Spiral) 4 ชั้น มีแรงดันใช้งานอยู่ระหว่าง 250 - 420 บาร์ (Bar) และมีอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง -40 ถึง 130 องศาเซลเซียส สายชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้งานไฮดรอลิคที่มีแรงดันใช้งานสูง งานที่ต้องอยู่ในสภาวะเกินปกติ (Over load) โดยที่จะเรียกชื่อสั้นๆว่า "4SH"
      

สอบถามข้อมูล

ร้านอัดสายไฮดรอลิค กระบี่
ร้านอัดสายไฮดรอลิค กรุงเทพมหานคร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค กาญจนบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค กาฬสินธุ์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค กำแพงเพชร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ขอนแก่น
ร้านอัดสายไฮดรอลิค จันทบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ฉะเชิงเทรา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ชลบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ชัยนาท
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ชัยภูมิ
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ชุมพร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เชียงราย
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เชียงใหม่
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ตรัง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ตราด
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ตาก
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครนายก
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครปฐม
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครพนม
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครราชสีมา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครศรีธรรมราช
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครสวรรค์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นนทบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นราธิวาส
ร้านอัดสายไฮดรอลิค น่าน
ร้านอัดสายไฮดรอลิค บุรีรัมย์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ปทุมธานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ประจวบคีรีขันธ์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ปราจีนบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ปัตตานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พระนครศรีอยุธยา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พะเยา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พังงา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พัทลุง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พิจิตร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พิษณุโลก
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เพชรบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เพชรบูรณ์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค แพร่
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ภูเก็ต
ร้านอัดสายไฮดรอลิค มหาสารคาม
ร้านอัดสายไฮดรอลิค มุกดาหาร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค แม่ฮ่องสอน
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ยโสธร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ยะลา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ร้อยเอ็ด
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ระนอง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ระยอง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ราชบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ลพบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เลย
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ลำปาง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ลำพูน
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ศีรสะเกษ
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สกลนคร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สงขลา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สตูล
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สมุทรปราการ
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สมุทรสงคราม
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สมุทรสาคร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สระแก้ว
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สระบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สิงห์บุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สุโขทัย
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สุพรรณบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สุราษฎร์ธานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สุรินทร์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค หนองคาย
ร้านอัดสายไฮดรอลิค หนองบัวลำภู
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อ่างทอง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อำนาจเจริญ
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อุดรธานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อุตรดิตถ์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อุทัยธานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อุบลราชธานี
Visitors: 51,450