หน้าใหม่

 ท่อยางกันทรุด (Flex Hose) 
การใช้งานของท่อยางกันทรุด สำหรับการสวมกับท่อพีวีซีหรือท่อประปา ในจุดที่เป็นข้อต่อต่างๆ เพื่อป้องกันการแตกร้าวของท่อประปา อันเนื่องมาจากการทุดตัวของพื้นดิน ด้วยระบบการยืดหยุ่นของตัวท่อกันทรุดที่มีลวดสปริงเสริมในตัวยาง จะช่วยประคองท่อยางให้เหมาะสมกับระดับของพื้นดิน

- ท่อยางกันทรุดใช้สวมกับท่อพีวีซีหรือท่อประปา  ในช่วงรอยต่อ เพื่อป้องกันการการแตกร้าวของท่อ อันเนื่องมาจากการทรุดตัวของพื้นดิน
- สีดำ / ผิวแบบลายผ้า พร้อมชั้นด้ายเสริมแรง และลวดเสริมความยืดหยุ่น
- อุณหภูมิใช้งานระหว่าง -20 องศาเซลเซียส ถึง +80 องศาเซลเซียส 
- มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ : TIS 746

ท่อยางกันทรุด ยาว ฟุต

    ท่อยางกันทรุด ยาว 1.5 ฟุต

 ท่อยางกันทรุด ยาว 2 ฟุต

    ท่อยางกันทรุด ยาว 1 เมตร

      
Visitors: 50,564