2.ยางกันซึม(Rubber Waterstop) รุ่น 3ปุ่มหนา5mm.
   ใช้ในการแก้ปัญหา
รั่วซึมในโครงสร้างคอนกรีต ที่มีการเทหล่อคอนกรีตต่างเวลา ซึ่งเป็นผลมาจากเนื้อคอนกรีตที่แข็งต่างกัน และไม่สามารถสมานเนื้อคอนกรีตเป็นเนื้อเดียวกันได้ จึงทำให้เกิดแนวรอยต่อของงคอนกรีต จึงเป็นช่องว่างให้น้ำใหลซึมผ่านได้ ส่วนการยืดหรือหดตัวของโครงสร้างคอนกรีตนั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิ และอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการแตกร้าว คือการบิดหรือเคลื่อนตัวของโครงสร้าง ดังนั้นการติดตั้งยางกันซึมในแนวต่อคอนกรีต เป็นอีกวิธีป้องกันการรั่วซึมของน้ำในโครงสร้างอย่างดี และเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะยางกันซึมเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นที่ดี มีการดุดซึมน้ำต่ำและมีหลายรูปแบบ เพื่อการใช้งานต่างกัน เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำในงานก่อสร้างห้องใต้ดิน คอสะพาน บ่อเก็บน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย คลองส่งน้ำ เขื่อนคอนกรีต และงานคอนกรีตสำหรับการเก็บน้ำทุกชนิดสามารถใช้กับงานก่อสร้างทั้งที่อยู่ใต้ดินหรือบนยอดตึกสูงๆ งานกรมชลประทาน เป็นต้น

 

      

สอบถามข้อมูล

Visitors: 45,425