ยางตันเหลี่ยม

ตันเหลี่ยม,ยางก้อน,ยางรองเครื่องจักร,ยางรองแท่นเครื่อง

ยางตันเหลี่ยม,ยางก้อน,ยางรองเครื่องจักร,ยางรองแท่นเครื่อง
ยางตันเหลี่ยม,ยางรองแท่นเครื่อง,ยางรองฐานเครื่องจักร,ยางรองเครื่องจักรใช้สำหรับรองเครื่องจักร ชิ้นงาน เพื่อกันกระแทก และลดการสั่นสะเทือน  อุณหภูมิ -20 ถึง +80 องศาเซียลเซียส

      

ขอใบเสนอราคา

Visitors: 49,805