ยางตันกลม

ยางตันกลม

ยางตันกลม,ยางวงกลม,ยางตันกลมรองเครื่องจักร,ยางรองแท่นเครื่อง,ยางรองเครื่องจักร
 ยางตันกลม,ยางรองแท่นเครื่อง,ยางรองฐานเครื่องจักร,ยางรองเครื่องจักรใช้สำหรับรองเครื่องจักร ชิ้นงาน เพื่อกันกระแทก และลดการสั่นสะเทือน  
อุณหภูมิ -20 องศาเซียลเซียส ถึง +80 องศาเซียลเซียส

      

ขอใบเสนอราคา

Visitors: 51,449