ไฮดรอลิค มาจากภาษากรีก คือ HYDRO แปลว่าน้ำ และ AULIS แปลว่า ท่อ

ระบบไฮดรอลิค เป็นระบบที่มีการส่งถ่ายพลังงานของของไหลได้ เป็นพลังงานกล โดยผ่านตัวกระทำ เช่น  กระบอกสูบ มอเตอร์ไฮดรอลิค ในอุตสาหกรรมนิยมใช้น้ำมันไฮดรอลิคเป็นตัวนำหรือเป็นสื่อกลาง ในการส่งถ่ายพลังงาน เพราะน้ำมันไฮดรอลิคมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ไม่สามารถยุบตัวจึงทำให้การส่งถ่ายพลังงานนั้นมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนในการสังเกตสายไฮดรอลิคเพื่อนำไปใช้งาน
ให้สังเกตว่าสายนั้นเป็นขนาดเท่าไหร่ โครงสร้างของชั้นเสริมเป็นแบบใด มีกี่ชั้น เช่น 1ชั้น , 2 ชั้น , 4 ชั้น , 4 ชั้นแรงดันสูง , และ 6 ชั้น ทำจากวัสดุอะไร ผลิตตามมาตรฐานอะไร เช่น SAE , DIN , JIS หรืออ้างอิงมาตรฐานอื่นๆ

สายไฮดรอลิคเสริมใยลวด 1 ชั้น(FF11)
สายไฮดรอลิคเสริมใยลวด 2 ชั้น (FF22)
สายไฮดรอลิคเสริมใยลวด 4 ชั้น (FF44)
สายไฮดรอลิคเสริมใยลวด 4 ชั้น แรงดันสูง (FF444)
สายไฮดรอลิคเสริมใยลวด 6 ชั้นU13(MS350)

 

 

สายไฮดรอลิค 1 ชั้น สายไฮดรอลิค 2 SN สายไฮดรอลิค 4 ชั้น
สายไฮดรอลิค 1 ชั้น สายไฮดรอลิค 2 ชั้น สายไฮดรอลิค 4 ชั้น
สายไฮดรอลิค 4 ชั้นแรงดันสูง สายไฮดรอลิค หัวต่อและปลอกหุ้มสาย สายไฮดรอลิค 6 ชั้น
สายไฮดรอลิค 4 ขั้น(พิเศษ) ข้อต่อหัวสายและปลอกหุ้มสาย สายไฮดรอลิค 6 ชั้น


      
สายไฮดรอลิค ข้อต่อและปลอกหุ้มสาย ผลิตภัณฑ์ท่ออุตสาหกรรม ยางขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด
ร้านอัดสายไฮดรอลิค กระบี่
ร้านอัดสายไฮดรอลิค กรุงเทพมหานคร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค กาญจนบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค กาฬสินธุ์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค กำแพงเพชร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ขอนแก่น
ร้านอัดสายไฮดรอลิค จันทบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ฉะเชิงเทรา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ชลบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ชัยนาท
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ชัยภูมิ
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ชุมพร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เชียงราย
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เชียงใหม่
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ตรัง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ตราด
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ตาก
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครนายก
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครปฐม
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครพนม
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครราชสีมา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครศรีธรรมราช
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครสวรรค์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นนทบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นราธิวาส
ร้านอัดสายไฮดรอลิค น่าน
ร้านอัดสายไฮดรอลิค บุรีรัมย์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ปทุมธานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ประจวบคีรีขันธ์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ปราจีนบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ปัตตานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พระนครศรีอยุธยา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พะเยา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พังงา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พัทลุง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พิจิตร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พิษณุโลก
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เพชรบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เพชรบูรณ์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค แพร่
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ภูเก็ต
ร้านอัดสายไฮดรอลิค มหาสารคาม
ร้านอัดสายไฮดรอลิค มุกดาหาร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค แม่ฮ่องสอน
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ยโสธร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ยะลา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ร้อยเอ็ด
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ระนอง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ระยอง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ราชบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ลพบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เลย
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ลำปาง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ลำพูน
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ศีรสะเกษ
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สกลนคร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สงขลา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สตูล
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สมุทรปราการ
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สมุทรสงคราม
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สมุทรสาคร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สระแก้ว
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สระบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สิงห์บุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สุโขทัย
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สุพรรณบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สุราษฎร์ธานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สุรินทร์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค หนองคาย
ร้านอัดสายไฮดรอลิค หนองบัวลำภู
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อ่างทอง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อำนาจเจริญ
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อุดรธานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อุตรดิตถ์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อุทัยธานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อุบลราชธานี
Visitors: 49,806