สายฉีดน้ำแรงดันสูง


สาย อัดฉีดน้ำแรงดันสูง คือ อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องล้างอัดฉีดน้ำแรงดันสูง โดยใช้ต่อเข้ากับตัวเครื่องอัดฉีดเพื่อฉีดชำระล้าง ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการสาย อัดฉีดน้ำแรงดันสูงมีคุณสมบัติ เหนียว ทนทานและโค้งงอตามโครงสร้าง ใช้ต่อพ่วงกับเครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง ในงานล้าง ทำความสะอาด
สายฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น 16 บาร์ มีรูปแบบหัวข้อต่อแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของแต่เครื่อง เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วๆไป
สายฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น 300 บาร์และ900 บาร์ เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลา เช่นร้านล้างอัดฉีด หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

      

สอบถามข้อมูล

ร้านอัดสายไฮดรอลิค กระบี่
ร้านอัดสายไฮดรอลิค กรุงเทพมหานคร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค กาญจนบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค กาฬสินธุ์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค กำแพงเพชร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ขอนแก่น
ร้านอัดสายไฮดรอลิค จันทบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ฉะเชิงเทรา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ชลบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ชัยนาท
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ชัยภูมิ
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ชุมพร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เชียงราย
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เชียงใหม่
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ตรัง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ตราด
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ตาก
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครนายก
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครปฐม
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครพนม
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครราชสีมา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครศรีธรรมราช
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นครสวรรค์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นนทบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค นราธิวาส
ร้านอัดสายไฮดรอลิค น่าน
ร้านอัดสายไฮดรอลิค บุรีรัมย์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ปทุมธานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ประจวบคีรีขันธ์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ปราจีนบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ปัตตานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พระนครศรีอยุธยา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พะเยา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พังงา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พัทลุง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พิจิตร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค พิษณุโลก
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เพชรบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เพชรบูรณ์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค แพร่
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ภูเก็ต
ร้านอัดสายไฮดรอลิค มหาสารคาม
ร้านอัดสายไฮดรอลิค มุกดาหาร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค แม่ฮ่องสอน
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ยโสธร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ยะลา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ร้อยเอ็ด
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ระนอง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ระยอง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ราชบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ลพบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค เลย
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ลำปาง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ลำพูน
ร้านอัดสายไฮดรอลิค ศีรสะเกษ
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สกลนคร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สงขลา
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สตูล
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สมุทรปราการ
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สมุทรสงคราม
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สมุทรสาคร
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สระแก้ว
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สระบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สิงห์บุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สุโขทัย
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สุพรรณบุรี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สุราษฎร์ธานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค สุรินทร์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค หนองคาย
ร้านอัดสายไฮดรอลิค หนองบัวลำภู
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อ่างทอง
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อำนาจเจริญ
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อุดรธานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อุตรดิตถ์
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อุทัยธานี
ร้านอัดสายไฮดรอลิค อุบลราชธานี
Visitors: 50,564