หน้าใหม่

ท่อดูดอาหารทนสารเคมี
-สายยางสำหรับอุปกรณ์ในโรงงานโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้ลำเลียงอาหารและสารเคมีได้
-ใช้งานกับ น้ำ, ลม, ผงแป้ง, อาหาร, สารเคมี (ก๊าซและของเหลว), น้ำมัน
-ผิวภายในทนสารเคมีได้ดี
-ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ปล่อยไดออกซินหรือก๊าซที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เมื่อถูกเผาไหม้ 
-ผิวภายในท่อทนการกัดกร่อน จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อน
-อุณหภูมิใช้งาน -5 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส

      

สอบถามข้อมูล

Visitors: 52,297