สายใยลวด 5 นิ้ว+หน้าแปลน

สายพีวีซีใยลวด, สายใยลวด, ท่อใยลวด (PVC Spring Hose)
ใช้กับงาน ดูด ส่งลม น้ำ น้ำมัน แก๊ส และสารเคมีในงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทุกประเภท ติดตั้งประกอบเข้าเครื่องจักร เป็นท่อดูดอเนกประสงค์สำหรับอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานแทนท่อยางได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานดูดทุกประเภท งานดูดเม็ดพลาสติก
Visitors: 45,426